OdpadnoJedilnoOlje.si

Upravljalec strani

Upravljalec strani:   
Sedež:                        
    
Vpis v register:         
Matična številka:     
Davčna številka:      
Kontakt:     
Bimas d.o.o. Rešitve za okolje
Bilje, 178, 5292 Renče

Okrožno sodišču v Novi Gorici, vl. št.: 10395100
1462725
58065512
info@ojo.si, 05 305 44 88, 031 203 742